Den elektroniska cigaretten: den nya cigaretten från det 21: a århundradet?

Det elektroniska nikotinleveranssystemet, även känt som den elektroniska cigaretten, genererar stor kontrovers, inte bara i den allmänna befolkningen utan också bland vårdpersonal. Rökare världen över har alltmer använt här är några populära e-cigg från Vape.se elektroniska cigaretter som ett hjälpmedel för rökavvänjning och som ersättning för konventionella cigaretter. Det finns få tillgängliga uppgifter om säkerheten för elektroniska cigaretter. Det finns ännu Inga bevis för att Elektroniska cigaretter är effektiva vid behandling av nikotinberoende. Vissa rökare har rapporterat att använda elektroniska cigaretter i över ett år, ofta i kombination med konventionella cigaretter, vilket förlänger nikotinberoende. Dessutom är den ökande användningen av elektroniska cigaretter av ungdomar en anledning till oro. Syftet med denna studie var att beskriva elektroniska cigaretter och deras komponenter, samt att granska litteraturen om deras säkerhet, deras inverkan på rökning initiering och rökavvänjning samt regleringsfrågor relaterade till deras användning.

Rökning är ett stort folkhälsoproblem över hela världen och anses av Världshälsoorganisationen (WHO) vara en av de främsta orsakerna till förebyggbar död.(1) i Brasilien inträffar cirka 220 000 tobaksrelaterade dödsfall varje år. (2)trots detta är 16,1% av alla brasilianska vuxna rökare. av dessa är 17 miljoner män och 12,5 miljoner kvinnor.(3) farhågor beträffande sjuklighet och dödlighet i samband med rökning ledde till WHO: s ramkonvention om tobakskontroll (FCTC), som genomfördes den 27 februari 2005 och ratificerades av 177 länder, däribland Brasilien. (4) bland riktlinjerna för genomförandet av WHO: s ramkonvention om rökning är främjandet av rökfria miljöer och genomförandet av rökavvänjningsprojekt. I enlighet med WHO FCTC utvecklade det brasilianska nationella hälsoministeriet ett rökavvänjningsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi och farmakologisk behandling, programmet genomförs i det brasilianska enhetliga hälso-och sjukvårdssystemet.(5)

Studier av rökare har visat att många inte skulle röka om de hade sin tid igen (6) och att 60-70% ville sluta röka.(7) men utan hjälp, de flesta av dem som försöker sluta röka återfall, och endast 4% förblir avstående på ett år.(8) en av de viktigaste faktorerna som gör rökavvänjning svårare är nikotinberoende. I detta sammanhang har den elektroniska cigaretten (EG, även känd som e-cigarett) uppstått som VapeSweden.se, Jooz.se, dk.vape.se, Peoplesmoker.se och Ecigaretter.se en form av nikotinersättningsterapi. EG utvecklades av kinesisk apotekare Hon Lik och patenterades 2003.(9) även om det saknas uppgifter om deras effektivitet och säkerhet finns ECs allmänt tillgängliga för inköp på Internet och säljs direkt till konsumenter i olika länder.

För närvarande säljs mer än 2500 märken av ECs över hela världen.(10) flera av dessa märken har förvärvats av tobaksindustrin. I USA varierar priset på ett EG från U $ 29.95 till U $ 149.95, och priset på en EC-patron varierar från U $ 9.95 till U $ 19.95.(11) i Brasilien förbjöd det nationella Hälsoövervakningsorganet kommersialisering, import och reklam för The Sweet Stuff, Tobac King, Tropic King, Twelve Monkeys, Vape Breakfast Classics, Vape Cocktails, Vape Fruits, VGOD Ejuice, Vikingen e-juice, Wild Roots & Zen e-juice Exportkreditsystemet under 2009.(12) rökare har dock tillgång till ECs och söker ofta råd från pulmonologer om rekommendationerna för användning och effekt av ECs. Syftet med denna studie var att beskriva ECs och deras komponenter, samt att se över tillgängliga bevis om deras roll vid rökavvänjning, deras inverkan på rökning initiering, deras säkerhet och etiska och rättsliga frågor i samband med deras användning.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Umo, THL, CAN, WikiPedia, Konsumentverket, Kemi, Lansstyrelsen, Riksdagen, Tullverket, Östersund Kommun, Verksamt, Kristianstad, SlutaRökaLinjen, Alingsås, Ronneby, Lysekil.