Grundläggande Verktyg Användning som prepper

Om du inte kan hantera en kniv, hur kan du hantera dig själv i naturen?

Att förstå din grundläggande outfit av verktyg kommer att vara avgörande för din överlevnad varje sätt du ser på det som prepperbutik.se.

Nu är det dags att bekanta sig med dina verktyg innan du faktiskt behöver använda dem i naturen.

Grundläggande verktyg inkluderar det väsentliga i ditt överlevnadssats, men gäller också primitiva vapen och verktyg som du kan behöva göra i överlevnadssituationer. Det är viktigt att veta hur man använder dem effektivt för att både mildra verktygsskador och att vara så effektiv i din överlevnad som möjligt.